I Love Ngoc Lan

ĐẾN HẸN LẠI LÊN!

| hieunguyenbk

Mình xin chỉnh lại thời gian cho sự lựa chọn 2 và 3 là ngày 28/12/2007. ( không phải ngày 28/11/2007 như bài viết trước)

Xin mọi người lưu ý. Cảm ơn!

Hiếu.NT

1 Comment

  1. không biết đến bao giờ mới tổ chức được ở miền duyên hải Bắc Bộ hở các pác?

    Comment by phuongth — 11/11/2007 @ 8:13 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.