I Love Ngoc Lan

Tham gia buổi họp mặt

Tôi là thành viên mới, tôi rất muốn tham dự ngày họp mặt mà Hiếu đã thông báo, tôi ghi tên trễ, mong BTC thông cảm

1 Comment

  1. Cam on anh (chi), Vui long cho Hieu biet ten va so DT lien lac.

    Hieu

    Comment by hieunguyenbk — 12/1/2007 @ 5:00 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.