I Love Ngoc Lan

Tranh ảnh ghép của cô Ngọc Lan!

| Happy-Ghost18

Thì ra Photoshop cũng có những cái rất thú vị mọi người ạ! Hôm nọ lang thang Internet HG thấy có trang web này rất hay cho ghép hình đó, HG đã sử dụng một vài hình của cô Ngọc Lan để ghép thử, nhiều hình trong cũng thú vị lắm, mọi người truy cập vào trang sau:
http://photofun.od.ua/
Còn đây là vài ảnh thú vị

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

 

Comments Off on Tranh ảnh ghép của cô Ngọc Lan!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.