I Love Ngoc Lan

Tôi đã tìm thấy

Chào Ilovengoclan.com cũng như các bạn tôi cũng là một người hâm mộ ca sĩ Ngọc Lan từ rất lâu và có thể nói hâm mộ nhất trong số các ca sĩ người việt ở nước ngoài. Tôi có một mong muốn là sưu tầm được tất cả các bài hát do Ngọc Lan trình bày và lamg cho minh một Allbum về Ngọc Lan, giờ đây Ilovengoclan.com đã giúp tôi làm được việc đó thank ..!

Comments Off on Tôi đã tìm thấy

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.