I Love Ngoc Lan

Gửi Admin

Nhờ các anh chị admin có thể đưa bài viết “Về Việc Tổ Chức Đêm Ngọc Lan in Saigon” dưới dạng ưu tiên lúc nào cũng ở trên để mọi người có thể dễ dàng thấy được từ đây đến ngày 28 tháng 12 được không. Nhờ đó số người đóng góp ý kiến và tham gia đêm Ngọc Lan năm nay hy vọng sẽ tăng thêm. Cám ơn admin rất nhiều.

1 Comment

  1. Admin nhanh quá, một lần nữa cám ơn admin rất nhiều.

    Comment by myall — 11/27/2008 @ 10:28 am