I Love Ngoc Lan

góp ý

Hi,
Tôi đã nghe bài “cô hàng xóm” trên quannhacvang.com được giới thiệu là do Ngọc Lan trình bày rồi. Tiếc là đâu phải giọng của cô ? Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó.

3 Comments

  1. Biết rồi!!!!! Yêu cầu Admin góp những bài như thế này nằm vào một chổ cho thứ tự.Bài này nên vào comments “THEM BAN NHAC MOI CUA CO NGOC LAN” của phan thang. xin cám ơn!

    Comment by keodinhchuot — 12/19/2008 @ 10:34 am

  2. Đây nè thùy anh https://ilovengoclan.com/?p=2081

    Comment by Happy-ghost — 12/20/2008 @ 3:48 am

  3. SOS!CHIM CÁNH CỤT

    Comment by keodinhchuot — 12/20/2008 @ 5:53 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.