I Love Ngoc Lan

NgocLanNight2008 some pics.

Chia sẽ các bạn một số hình NgocLanNight2008…Hình không được rõ lắm mong các bạn thông cảm link: picturetrail.com/ngoclannight2008

1 Comment

  1. chuc chi ngoc lan sinh nhat chua troi vui lan hanh phuc lam..

    Comment by Ginavu — 12/28/2008 @ 10:49 pm