I Love Ngoc Lan

Few songs

Có vài bài hát của NL
1. Nửa chừng xuân
2. Một loài hoa
3. Phố vắng em rồi
Mùa xuân lại đến, thiếu vắng NL…

Comments Off on Few songs

No Comments