I Love Ngoc Lan

Kết Thúc Cuộc Bán Đấu Giá 2 Bức Tranh Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Như đã quy định, cuộc bán đấu giá 2 bức tranh Ngọc Lan chính thức kết thúc 12 giờ đêm ngày 5 tháng 3 năm 2009 giờ New York tức 12 giờ trưa ngày 6 tháng 3 giờ Việt Nam.

Chúng tôi ghi nhận cuộc bán đấu giá không sôi nổi và hào hứng vì chỉ có 2 người tham gia.

Bạn Phan Thăng đã mua 2 bức tranh với giá tổng cộng là 16 triệu đông Việt Nam. Với giá hối đoái hôm nay 16 triệu đồng Việt Nam tương đương với 935 Mỹ Kim (US$ 935.00). Số tiền này sẽ được bổ xung vào quỹ Từ Thiện Ngọc Lan. Thay mặt các fan của trang iLoveNgocLan.com chúng tôi thành thật và nhiệt liệt cám ơn sự rộng rãi và lòng bác ái của bạn Phan Thăng.

Yêu cầu bạn Phan Thăng liên lạc với iLoveNgocLan.com qua [email protected] để chúng tôi sắp xếp việc gởi 2 bức tranh tới địa chỉ của bạn

2 Comments

  1. Chúc mừng BTC, chúc mừng Phan Thang!
    Myall nghĩ chắc là rất nhiều người mơ ước có được 2 bức tranh quí như vậy. Hy vọng sau khi về tới Việt Nam, trong một dịp nào đó có nhiều fan Ngọc Lan, Phan Thang sẽ mang ra cho bà con cùng thưởng thức.

    Comment by myall — 3/6/2009 @ 8:29 am

  2. Bạn phanthang, gần 3 tuần lễ rồi mà chúng tôi không nhận được tin tức nào của bạn liên quan đến việc bạn mua 2 bức tranh nói trên. Yêu cầu bạn liên lạc gấp với [email protected]. Cám ơn bạn.

    Comment by admin — 3/24/2009 @ 8:25 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.