I Love Ngoc Lan

Tặng Ngọc Lan nhân ngày Chị mất! Chút tình cho người, cho đời!!!

| Vuondom

Năm nay tròn đúng tám năm,

Hồn Lan nghĩa tận thân nằm lẽ loi!

Người ơi thân xác mệt nhoài,

Giấc này yên nghĩ đắng cay chẳng còn!

Nơi kia nước biếc xanh non,

Cỏ cây hoa lá véo von tiếng cười!

Tiên đồng ngọc nữ nét tươi,

Dắt người vào chốn thảnh thơi an nhàn.

Quên đi bao nỗi nhọc nhằn,

Vui cùng tiên cảnh hoá thân lên trời.

Nơi kia vui nhé người ơi,

Dưới trần trăm kẻ chẳng vơi chút tình.

 

Gửi cùng mây gió làm tin,

Vạn lòng thương mến tôn vinh bóng nàng!!

Comments Off on Tặng Ngọc Lan nhân ngày Chị mất! Chút tình cho người, cho đời!!!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.