I Love Ngoc Lan

kimigasuki ???

| RungNauyKG

Cho mình hỏi ca khúc kimagasuki của cô NL trình bày là ca khúc của nước nào vậy?  lên GOogle search mà chẳng thấy kết quả , thích bài đó lắm .

2 Comments

 1. Bài hát “Kimagasuki” là của nước Nhật.

  Comment by khanhphuong2008 — 5/4/2009 @ 10:13 am
 2. Chắc RungNauyKG đang tìm Lyric của bài này ?

  Kimigasuki

  As the sun left the summer’s velvet skyes,
  And be gone leaveing autumn in your eyes.
  Just that year till I see your face once more.
  Ill appear where the tides rolled into shore.

  Kimigasuki, Kimigasuki,
  Sweet as the summer romance.
  Kimigasuki, Kimigasuki,
  Started with the casual glass I love you
  Kimigasuki, Kimigasuki,
  Songs in a sleepy lagoon.
  The August moon faded much too soon.

  Promise me that you’ll write me everyday
  From your school to my home near by the bay.
  If I could I would walk a thousand miles
  Just to be where you are and make you smile.

  Comment by BenLai — 5/5/2009 @ 9:56 pm