I Love Ngoc Lan

Femme Public

| Purplesky

I saw this song (Femme Public) on www.rangdong.com in one of Ngoc Lan’s CDs and I don’t know what the Vietnamese title of this song. Does anyone know? Here’s the link.
http://www.rangdong.com/shop/chuongtrinhnewwavehecaliky3-p-4568.html

Thanks.

1 Comment

  1. Bài Femme Public trong chương trình New Wave kỳ 3 (theo link của bạn) là do Sandy Ngọc Lan hát (Teensound). Còn Version do chị Ngọc Lan hát thì nằm trong vài cuốn CD khác nhau của trung tâm Hải Âu, trong đó ghi tựa tiếng Việt là Vòng tay ân ái

    Thân

    Comment by oldman — 8/24/2009 @ 1:19 am