I Love Ngoc Lan

Bản Báo Cáo Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Như đã hứa khi bàn về Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan ngày 3 tháng 6/2009 chúng tôi mở thêm 1 mục mới kêu là Charity (Từ Thiện). Nếu các bạn nhấn lên Charity các bạn sẽ thấy bản báo cáo tài chính của Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan (viết tắt QTTNL) dưới dạng “xls” (Excel). Bản báo cáo này ghi số tiền xuất (chi) và nhập (thu) của QTTNL. Bản báo cáo này sẽ được cập nhật mỗi khi có thay đổi.

Cho tới hôm nay tổng cộng phần nhập là $US 985.00 và phần xuất là $ 0. Mời các bạn ghé vô Statement of Receipts/Disbursements để rõ thêm chi tiết.

Mời các bạn đọc lại bài Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan để biết thêm về thủ tục điều lệ và điều hành QTTNL. Cũng mời các bạn đọc lại một số lời bàn của các fan liên quan đến QTTNL trong bài “22 Tháng 5”.

Hy vọng Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh để thi hành những nghĩa vụ từ thiện có ý nghĩa và cũng để vinh danh cái tên yêu dấu Ngọc Lan.

Comments Off on Bản Báo Cáo Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.