I Love Ngoc Lan

Biết đến Ngọc Lan quá muộn màng

| VanTungVi

Xin chào mọi người, cho tới bây giờ tôi vẫn ân hận sao tôi biết đến Ngọc Lan quá muộn màng. Tôi mới chỉ biết đến Ngọc Lan 2 năm trước đây qua người bạn của tôi. Từ đó, hàng ngày tôi lên internet tìm thông tin vàbài hát của Ngọc Lan. Thật tiếc cho một đời Hồng nhan – Tài hoa màbạc mệnh. Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương linh hồn Maria, xin Chúa mở rộng cửa Thiên Đàng cho linh hồn Chị Ngọc Lan được hưởng an phúc đời đời

Comments Off on Biết đến Ngọc Lan quá muộn màng

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.