I Love Ngoc Lan

MONG ƯỚC

Đó chính là tất cả thành viên trong ilovengoclan
sẽ có dịp được gặp nhau và cùng nhau chia sẻ
những CD, VCD của cô NL, cùng nhau nói về
những bài hát mà mình yêu thích qua tiếng hát
NL, rất mong là ngày đó sẽ không xa.

Comments Off on MONG ƯỚC

No Comments