I Love Ngoc Lan

THƯƠNG TIẾC

| AngelNgocLan

Angel đọc được bài thơ “Thương Tiếc” này thấy rất hay và tác giả của bài thơ rất “ngầu” vì đã làm được một bài thơ mà đọc ngược đọc xuôi đọc tới đọc lui gì nghe cũng hay cả. Bái phục bái phục! Thấy web site vắng lặng quá nên Angel gửi đến các bạn đọc thơ cho đỡ buồn nghen. Đọc xong nếu bạn nào có ngẫu hứng muốn xuất khẩu thành thơ thì cứ tự nhiên nhé…

Vì bài thơ quá dài nên Angel post 2 đoạn trước ở đây (cách đọc 1 (đọc xuôi) và cách đọc 2 (đọc ngược))…bạn nào có hứng thú thì đọc tiếp ở phần comments nhé. Chúc vui.

-THƯƠNG TIẾC

Cách 1.- Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

16 Comments

 1. Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Lệ thảm khóc hồn oan
  Đời xuân mộng dở dang
  Lạnh mờ mây khuất nguyệt
  Sầu rũ phiếm rơi đàn
  Tủi phận vùi son phấn
  Buồn duyên lỡ đá vàng
  Đắm chìm thân mệnh bạc
  Xót liễu rụng đài trang

  Cách 4..- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Rụng liễu xót lòng thương
  Thân chìm đắm sắc hương
  Lỡ duyên buồn trách lược
  Vùi phận tủi hờn gương
  Phiếm rũ sầu mưa gió
  Mây mờ lạnh khói sương
  Mộng xuân đời rữa nát
  Khóc thảm lệ tình vương

  Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Thảm khóc hồn oan
  Xuân mộng dở dang
  Mờ mây khuất nguyệt
  Rũ phiếm rơi đàn
  Phận vùi son phấn
  Duyên lỡ đá vàng
  Chìm thân mệnh bạc
  Liễu rụng đài trang

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:53 pm
 2. Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Liễu xót lòng thương
  Chìm đắm sắc hương
  Duyên buồn trách lược
  Phận tủi hờn gương
  Rũ sầu mưa gió
  Mờ lạnh khói sương
  Xuân đời rữa nát
  Thảm lệ tình vương

  Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Vương tình lệ thảm,
  Nát rữa đời xuân
  Sương khói lạnh mờ,
  Gió mưa sầu rũ
  Gương hờn tủi phận,
  Lược trách buồn duyên
  Hương sắc đắm chìm
  Thương lòng xót liễu

  Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Trang đài rụng liễu
  Bạc mệnh thân chìm
  Vàng đá lỡ duyên
  Phấn son vùi phận
  Đàn rơi phiếm rũ
  Nguyệt khuất mây mờ
  Dang dỡ mộng xuân
  Oan hồn khóc thảm

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:54 pm
 3. Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, hưng đọc từ dưới lên :
  Thương lòng xót liễu
  Hương sắc đắm chìm
  Luợc trách buồn duyên
  Gương hờn tủi phận
  Gió mưa sầu rũ
  Sương khói lạnh mờ
  Nát rữa đời xuân
  Vương tình lệ thảm

  Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :
  Oan hồn khóc thảm
  Dang dở mộng xuân
  Nguyệt khuất mây mờ
  Đàn rơi phiếm rũ
  Phấn son vùi phận
  Vàng đá lỡ duyên
  Bạc mệnh thân chìm
  Trang đài rụng liễu

  Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Khóc hồn oan
  Mộng dở dang
  Mây khuất nguyệt
  Phiếm rơi đàn
  Vùi son phấn
  Lỡ đá vàng
  Thân mệnh bạc
  Rụng đài trang

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:54 pm
 4. Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Xót lòng thương
  Đắm sắc hương
  Buồn trách lược
  Tủi hờn gương
  Sầu mưa gió
  Lạnh khói sương
  Đời rữa nát
  Lệ tình vương

  Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :
  Vương tình.
  Lệ thảm.
  Khóc hồn oan !
  Nát rữa.
  Đời xuân.
  Mộng dở dang !
  Sương khói.
  Lạnh mờ.
  Mây khuất nguyệt !
  Gió mưa.
  Sầu rũ.
  Phiếm rơi đàn !

  * * *
  Gương hờn.
  Tủi phận.
  Vùi son phấn !
  Lược trách.
  Buồn duyên.
  Lỡ đá vàng !
  Hương sắc.
  Đắm chìm.
  Thân mệnh bạc !
  Thương lòng.
  Xót liễu.
  Rụng đài trang !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:55 pm
 5. Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :
  Trang đài…
  Rụng liễu…
  Xót lòng thương !
  Bạc mệnh…
  Thân chìm…
  Đắm sắc hương !
  Vàng đá…
  Lỡ duyên…
  Buồn trách lược !
  Phấn son….
  Vùi phận…
  Tủi hờn gương !
  * * *
  Đàn rơi…
  Phiếm rũ…
  Sầu mưa gió…
  Nguyệt khuất….
  Mây mờ…
  Lạnh khói sương !
  Dang dở…
  Mộng xuân…
  Đời rữa nát !
  Oan hồn….
  Khóc thảm…
  Lệ tình vương !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:55 pm
 6. DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT :

  Bài Tứ Tuyệt 1 :
  Xót phận duyên rơi. rụng đá vàng !
  Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan
  Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
  Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn !
  * * *
  Lược trách tình gương vương mệnh bạc !
  Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.
  Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,
  Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang ! !

  Bài Tứ Tuyệt 2 :
  Đời xuân. chìm đắm mộng đài trang !
  Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.
  Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,
  Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan !
  * * *
  Sắc hương rữa nát vùi son phấn !
  Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn..
  Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,
  Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng ! !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:56 pm
 7. Bài Tứ Tuyệt 3 :

  Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan !
  Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.
  Lược trách gương sầu hương sắc rũ,
  Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn !
  * * *
  Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,
  Xót phận hờn mây lỡ đá vàng.
  Phấn nát son vùi thân liễu rụng
  Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang ! !

  Bài Tứ Tuyệt 4 :

  Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang !
  Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,
  Sắc vương phận bạc vùi son phấn.
  Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn ! !
  * * *
  Sương khói mờ mây rơi rụng liễu !
  Mưa sầu gió trách rũ đài trang,
  Xót hương mộng nát tình duyên đắm.
  Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng ! !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:56 pm
 8. Bài Tứ Tuyệt 5 :

  Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương !
  Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương,
  Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ.
  Duyên hờn lược trách tủi đời gương !
  * * *
  Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió !
  Liễu rũ buồn thân phận khói sương,
  Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.
  Trang đài thảm lệ khóc tình vương ! !

  Bài Tứ Tuyệt 6 :

  Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương !
  Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,
  Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.
  Dang dở thân vùi rữa khói sương !
  * * *
  Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !
  Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,
  Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.
  Rụng liễu đài trang, lệ xót thương ! !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:57 pm
 9. Bài Tứ Tuyệt 7 :

  Trang đài mệnh bạc xót lòng thương !
  Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.
  Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ.
  Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương ! !
  * * *
  Mây hờn mộng nát rơi vàng đá !
  Dang dở xuân vùi lạnh gió sương,
  Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa.
  Hồn oan lược tủi trách tình vương ! !

  Bài Tứ Tuyệt 8 :

  Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !
  Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,
  Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.
  Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương ! !
  * * *
  Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa !
  Dở dang vàng đá xót lòng thương,
  Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.
  Liễu rụng thân chìm rũ gió sương ! !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:57 pm
 10. DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.

  Bài Bát Cú 1 :

  Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương !
  Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.
  Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,
  Vùi phận đài trang tủi mộng gương.
  Phiếm rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt,
  Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương.
  Gió mưa rữa nát đời son phấn,
  Dang dở khóc tình lệ thảm vương ! !

  Bài Bát Cú 2 :

  Lệ thảm lòng thương mộng dở dang !
  Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.
  Khói sương sầu trách vùi son phấn,
  Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.
  Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,
  Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.
  Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,
  Rụng nát đài hương đắm liễu trang ! !

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:57 pm
 11. Bài Bát Cú 3 :

  Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương !
  Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương
  Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió
  Vùi phận đài trang lạnh khói sương
  Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa
  Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương
  Dở dang lược tủi đời son phấn
  Xót lệ hồn oan khóc thảm gương !

  Bài Bát Cú 4 :

  Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !
  Đời xuân nát rữa tủi đài trang.
  Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,
  Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.
  Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,
  Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.
  Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất
  Liễu rụng tình vương xót đá vàng !

  Nhật Hồng
  Nguyễn-Thanh-Vân

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:57 pm
 12. The End – Hết Rồi! 🙂

  Comment by AngelNgocLan — 9/10/2009 @ 5:58 pm
 13. Ui trời ơi! Ai là tác giả bài thơ này vậy? Đáng nể thiệt á! Riêng tui, cái vụ đọc thôi cũng còn chưa đọc nổi mà người viết lại viết được như thế thì… Phục quá!

  Comment by Tran An — 9/11/2009 @ 1:04 am
 14. Bạn Tran An – tên của tác giả nằm ở cuối cùng của bài thơ trong comment #11. Angel thấy ghi 2 tên:

  Nhật Hồng
  Nguyễn-Thanh-Vân

  Comment by AngelNgocLan — 9/11/2009 @ 9:33 am
 15. Angel,
  Troi oi, lau qua’ TVH moi len tham lai trang web, khong ngo bay gio Angel ddo^i? mo’n qua tho* tha^n? roi, ma` tho* kieu nay` nga^u` qua’, chu*a co’ ddung. hang` ai het! 🙂 Cam on Angel rat nhieu da chia xe bai tho tai tinh nay nhe’!
  TVH hom truoc co’ bay ca’i ve`o qua cho Angel, nhung lau qua’ khong lien lac nen khong biet Angel co’ dang do’ng cua luyen vo~ hay khong, nen khong co’ dam quay ray! Co’ lam duoc CD nao chua, noi’ de TVH ung ho 2 tay 2 chan?
  🙂
  TVH

  Comment by TVH — 10/17/2009 @ 1:33 am
 16. úi giời….khâm phục quá sức lun đó

  Comment by dai bang — 12/22/2010 @ 6:48 am