I Love Ngoc Lan

Thương nhớ mãi ca sĩ Ngọc Lan

| tuyendang

Một giọng hát sâu lắng không thể nào quên-thắm đẫm vào hồn mỗi chúng ta một tình cảm tha thiết, chất ngất và người ca sĩ với giọng hát đó là thần tượng sống mãi trong tôi.
thanks.

Comments Off on Thương nhớ mãi ca sĩ Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.