I Love Ngoc Lan

Đăng Hình Và Video Trên iLoveNgocLan.com

| iLoveNgocLan

Để không làm trở ngại trong việc điều hành, quản trị và thiết kế trang iLoveNgocLan.com chúng tôi yêu cầu các bạn không trực tiếp đưa hình và video lên các post và comment của iLoveNgocLan.com.

Nếu các bạn muốn đăng hình xin gởi hình cho chúng tôi để chúng tôi đưa vào chương mục Flickr của iLoveNgocLan.com và sẽ nối (link) các hình đó với post hoặc comment của các bạn. Trong trường hợp video trích từ các website ( thí dụ youtube.com, dailymotion.com….), xin nối với URL (địa chỉ web) của các clip đó. Bạn nào không biết cách nối (link) xin gởi URL cho chúng tôi để chúng tôi nối hộ.

Cám ơn các bạn.

Comments Off on Đăng Hình Và Video Trên iLoveNgocLan.com

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.