I Love Ngoc Lan

Phỏng vấn Ngọc Lan bởi Việt Tiến- BBC

| minhkhue_8888

Được người bạn giới thiệu một trang web nghe nhạc, vô tình Minh Khuê nghe được đoạn phỏng vấn này, không biết quý NLFC có nghe chưa, Minh Khuê xin đưa lên trang nhà đề làm phong phú thêm đại gia đinh ilovengoclan
http://cuongde.org/index.php/nhac-vang/N/6-ngoc-lan/165-ngoc-lan-nhung-ca-khuc-vinh-biet-3/1716-ngoc-lan-phong-van-cua-viet-tien-dai-bbc

3 Comments

  1. minhkhue men! Ban Vao thu ILOVENGOCLAN.COM (Did You knoW). HY Vong o daY con co nhieu muc ma ban se thich thu Ve chi Ngoc Lan

    Comment by LTL — 10/13/2010 @ 6:12 am
  2. cam on LTL nhieu nhe

    Comment by minhkhue_8888 — 10/13/2010 @ 6:32 am
  3. Nghe đoạn phỏng vấn mà yêu cô quá đi mất !

    Comment by Strange Winter — 12/28/2011 @ 12:54 pm