I Love Ngoc Lan

| caohohung

Trung thá»±c mà nói thì Ngọc Lan không đẹp lắm vậy đâu. NhÆ°ng vá»›i chất giọng quá ngọt đã hút hồn tất cả mọi người, kể cả tui nữa!!! Tôi yêu Ngọc Lan, tôi yêu giọng hát Ngọc Lan…

Comments Off on

No Comments