I Love Ngoc Lan

Hình Ngọc Lan ở Winnipeg, Manitoba, Canada

Được xem lại những hình ảnh cũ của Ngọc Lan do ca sỹ Don Hồ đăng lên chợt làm lòng bồi hồi… Cảm ơn ca sỹ Don Hồ rất nhiều!
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=103315&sid=776a5a74958076e658e99ad3cde2e2b3

1 Comment

  1. Những hình ảnh thật sống động của 1 thời vàng son

    Comment by myall — 3/21/2012 @ 8:17 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.