I Love Ngoc Lan

Danh sách video được sử dụng trong Đêm Ngọc Lan 2012

| Happy-ghost

Đây là đường dẫn dẫn đến danh sách video đã được sử dụng trong đêm Ngọc Lan 2012 vừa rồi. Còn video về buổi hôm đó đang được chỉnh sửa và sẽ sớm tải lên cho mọi người xem trong thời gian sớm nhất. Nhớ cập nhật thường xuyên nhé mọi người!

Lưu ý có tùy chọn HD nếu mọi người muốn xem chất lượng cao!

ĐÊM NGỌC LAN 2012

Comments Off on Danh sách video được sử dụng trong Đêm Ngọc Lan 2012

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.