I Love Ngoc Lan

Mơ dng Lan

Rộn r, tưng bừng … gi my ơi

Nắng chi trời xanh ng my hồng

Gi ht cho hồn thm phơi phới

Lan cũng đ về đy với ti

 

Vicki – January 3rd 2013 , Reply to the poem written in 2004

No Comments

Leave a comment