I Love Ngoc Lan

Mơ dáng Lan

Rộn ră, tưng bừng … gió mây ơi

Nắng chói trời xanh áng mây hồng

Gió hát cho hồn thêm phơi phới

Lan cũng đă về đây với tôi

 

Vicki – January 3rd 2013 , Reply to the poem written in 2004

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.