I Love Ngoc Lan

Tổng Kế Thu Chi ” Chương Trình Từ Thiện Xuân Ngọc Lan 2013 “

| thangdo

Chương trình diễn ra đã lâu, nhưng vì sau Tết đến nay là cao điểm của bên nghành du lịch cũng như của công việc mà Thangdo đang làm nên Thangdo chưa có thời gian tổng kết các khoản. Nay tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ của Việt Nam lôi sổ sách ra tính toán và post cho các anh chị được rõ các khoản thu chi, mong các anh chị thông cảm.
Đến ngày 06/02/2013, trong Quỹ IloveNgocLan còn lại : 100 USD + 6.155.000 VND ( Updated ngày 27/04/2013 )
Thân
Thangdo

1.Các khoản thu chi Quỹ IloveNgocLan trong năm 2012 : Link
2.Các khoản thu chi Quỹ IloveNgocLan đến ngày 06/02/2013 : Link
3.Các khoản đóng góp và chi cho ” Chương Trình Từ Thiện Xuân Ngọc Lan 2013 ” : Link

1 Comment

  1. Thangdo xin cập nhật thêm số tiền mới gửi từ 1 anh/ chị ở châu Âu, yêu cầu không nêu tên số tiền 150 EUR, quy đổi thành 4.115.000 VND.
    ==> Tổng số tiền còn trong quỹ là 100 USD + 6.155.000 VND
    Thân
    Thangdo

    Comment by Thangdo — 4/27/2013 @ 1:44 pm