I Love Ngoc Lan

NGÀY CỦA LAN…

Những ngày Noel se lạnh cuối năm lại chợt nghĩ đến Lan nhiều hơn…

Một chút gì để nhớ về…

Ngọc Lan với Tuyết rơi..

 

1 Comment

  1. Cứ như đang coi Hollywood night mới. Cảm ơn Nắng xanh

    Comment by Myall — 12/27/2013 @ 7:40 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.