I Love Ngoc Lan

Nhớ Lan

Mắt Lan cười
Mắt Lan khóc
Mắt Lan buồn
Mênh mông
Cánh Lan gầy
Cành Lan tơ
Lung lay
Theo gió
Nhớ Lan nhiều
Mơ cùng Lan
Bay cùng mây
Mưa đã qua
Ngày lại sáng
Lan ơi.

Comments Off on Nhớ Lan

No Comments