I Love Ngoc Lan

Tổng Kết Các Hoạt Động Thu Chi Của Quỹ Ngọc Lan Trong Năm 2013

Mến chào các anh chị em, Thangdo xin được post file ghi chép các hoạt động thu chi của quỹ trong năm 2013 vừa qua. xin lưu ý là các đóng góp cho chương trình nào thì sẽ được ghi trong file của chương trình đó, nếu chỉ đóng góp chung cho quỹ thì mới ghi trong File” GhiChepThuChiQuyTuThienNgocLanTrongNam2013″.
Xin cảm ơn sự đóng góp trong thời gian qua của anh chị và rất mong sẽ được nhận thêm sự hỗ trợ từ các anh chị cho các hoạt động trong năm 2014.

Thân

Thangdo

Link

Comments Off on Tổng Kết Các Hoạt Động Thu Chi Của Quỹ Ngọc Lan Trong Năm 2013

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.