I Love Ngoc Lan

Happy birthday

Khi chc mừng sinh nhật, ta thường ni: ” Chc mừng sinh nhật thứ su, hoặc thứ hai mươi, hay bốn mươi, năm mươi…”
Cho một người đ mất, ta ni: ” Hm nay l sinh nhật của anh… của bc… Nếu anh ấy, bc ấy cn sống th đ trn ….”
Nếu chị Ngọc Lan cn ở với chng ta, th hm nay chị trn 59 tuổi. Tc chị c thể đốm bạc…hoặc c thể chị đang vui đa với con chu.

M cũng c thể hnh ảnh của chị chẳng hề thay đổi. Ngọc Lan với mi tc rối v đi mắt buồn vẫn l hnh ảnh mỗi khi ta nghĩ đến Ngọc Lan.

Chc mừng sinh nhật Ngọc Lan!

1 Comment

  1. M chắc cũng c lẽ v chị mất ở tuổi 44 nn chị vẫn trẻ mi trong lng ta, như thế, d ở tuổi 59, chị vẫn mang mi hnh ảnh của tuổi 44. V bao nhiu năm về sau đi nữa, hnh ảnh ny vẫn v sẽ khng hề thấy đổi.

    Comment by Annie — 1/1/2016 @ 12:24 pm

Leave a comment