I Love Ngoc Lan

Đến thăm Ngọc Lan

Xin chia sẻ với các bạn đoạn Youtube khi mình đến thăm chị Ngọc Lan hôm 3/6/2017.

Khung cảnh nơi đây thật yên bình.

Cảm nhận được hai chữ … “Yêu thương” …

NL.

 

3 Comments

  1. Xin cám ơn bạn

    Comment by Annie — 3/8/2017 @ 3:45 pm

  2. Yêu thương ấm áp

    Comment by minhkhue_8888 — 4/1/2017 @ 9:02 am

  3. Cảm ơn bạn đã làm đưọc điều mà mình chưa làm đuợc. Mong có một ngày nào đó mình có dịp ghé thăm chị Ngọc Lan.

    Comment by Summer — 8/7/2018 @ 4:24 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.