I Love Ngoc Lan

Tiễn em lần cuối

| iLoveNgocLan

Xem lại hình ảnh Ngọc Lan qua giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm của Trung Hành.

Comments Off on Tiễn em lần cuối

No Comments