I Love Ngoc Lan

Tiễn em lần cuối

Xem lại h́nh ảnh Ngọc Lan qua giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm của Trung Hành.

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.