I Love Ngoc Lan

1 Comment

  1. Ḿnh thấy vui khi vẫn có nguời nhớ đến sinh nhật chị Ngọc Lan cho dù chị đă mất 17 năm. 17 năm buồn nhỉ!

    Comment by Summer — 8/7/2018 @ 4:18 pm

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.