I Love Ngoc Lan

Chúc Mừng Sinh Nhật Ngọc Lan!

| iLoveNgocLan

1 Comment

  1. Mình thấy vui khi vẫn có nguời nhớ đến sinh nhật chị Ngọc Lan cho dù chị đã mất 17 năm. 17 năm buồn nhỉ!

    Comment by Summer — 8/7/2018 @ 4:18 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.