I Love Ngoc Lan

Khắc Khoải!

Cuộc sống luôn vận động và đi tới. Con nguời luôn bận rộn với công việc và vật lộn với thời gian. Tuy nhiên, có những thứ mà thời gian không bao giờ xóa được. Một ngày mùa thu, tôi nhớ đến một người ca sỹ với giọng hát ngọt ngào làm say mê bao nhiêu trái tim trong đó có tôi. Tôi tìm và nghe lại vài bản nhạc chị Ngọc Lan đã trình bày. Bất chợt những giọt nuớc mắt rơi xuống khi tôi nghe Vĩnh Biệt Một Loài Hoa và hình ảnh chị Ngọc Lan xuất hiện. Trái tim tôi khắc khoải nhớ chị Ngọc Lan và thầm mong có một phép màu gì đó có thể thay đổi được sự thật này!!!

Comments Off on Khắc Khoải!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.