I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan & Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

| iLoveNgocLan

PBN Collection

  1. Về Đây Em (Trịnh Nam Sơn) PBN31 0:00
  2. Em Về Nào Có Hay (Hoàng Trọng Thụy) PBN34 4:27
  3. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em (Đức Huy) PBN33 8:57
  4. Cơn Mưa Trong Đời (Lời Việt: Khúc Lan) PBN35 14:26
  5. Kiếp Đam Me (Duy Quang) PBN32 18:51
Comments Off on Ngọc Lan & Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

No Comments