I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan đọc lời giới thiệu

| iLoveNgocLan

Mời cả nhà nghe Ngọc Lan đọc lời giới thiệu do Trần Đình Bình viết để mở đầu album Tú Phương 5: Thương Ngày Tháng QuaTú Phương 6: Tứ Quý Tứ Ca phát hành vào năm 1984.

1 Comment

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẽ.

    Comment by A. — 12/8/2021 @ 6:06 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.