I Love Ngoc Lan

Kỷ niệm 19 năm

| iLoveNgocLan

Mới đó mà 19 năm đã trôi qua từ ngày iLoveNgocLan.com ra đời. Một trang nhà được tồn tại lâu dài đến thế không phải là một chuyện nhỏ. Cám ơn những trái tim yêu mến Ngọc Lan đã góp sức để iLoveNgocLan.com vẫn có đến ngày hôm nay.

Qua 19 năm, những dòng tâm sự, những lời chuyện trò, những bài văn, và những bài thơ cũng đã được đăng lên đây. Tuy giờ đây iLoveNgocLan.com không còn nhộn nhịp như thuở ban đầu, hy vọng những người yêu mến Ngọc Lan vẫn đến đây viếng thăm và đọc lại những dòng kỷ niệm để nhớ đến cô.

Trong ban quản trị giờ đây chỉ còn có tôi và anh TNS. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và duy trì trang nhà yêu thương này. Mong rằng iLoveNgocLan.com sẽ tiếp tục tồn tại trên mạng thêm mấy mươi năm nữa.

Comments Off on Kỷ niệm 19 năm

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.