I Love Ngoc Lan

I Love Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Tôi yêu Nàng ca sĩ
Yêu nhiều lắm Người ơi.
Yêu từ khi bé dại
Yêu đến lúc tàn hơi.
Ngọc Lan hỡi Ngọc Lan
Nàng ra đi mãi mãi
Cõi lòng ta nát tan
Mắt cay lệ tuôn rơi.

– Huỳnh Oanh Ngọc

2 Comments

  1. From việt nam yêu quí cô ngọc lan yêu quí tiếng hát yêu quí mọi người. Hải dương kinh môn 5/6/2022

    Comment by Hoàng Thành — 6/5/2022 @ 12:47 am

  2. Bài thơ dễ thương. Cám ơn bạn Ngọc.

    Comment by iLoveNgocLan — 6/5/2022 @ 10:42 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.