I Love Ngoc Lan

Ngủ đi Lan

| iLoveNgocLan

Ngủ đi Lan, ngủ đi Lan
Ngủ đi hết trăm ngàn đắng cay
Ngủ cho giọng hát mãi bay
Ngủ cho giòng nhạc ngân hoài trăm năm
Ngủ đi cho đỉnh ngút ngàn
Hương Lan mãi tỏa giáng Lan mãi ngời
À ơi… tiếng hát mênh mông
Dịu xoa giọt nhớ, vết thương người đời
À ơi… Lan ngủ đi Lan
Ngủ cho quên hết nợ nần Có-Không…

– Thơ Thơ

Comments Off on Ngủ đi Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.