I Love Ngoc Lan

Đôi lời về Don Hồ

| iLoveNgocLan

Hôm nay tình cờ nhìn thấy album Những lời mê hoặc của Ngọc Lan và Don Hồ do trung tâm Ngọc Lan Musique thực hiện vào năm 1995. Tôi đã mua CD này ở Eden Center, tiểu ban Virginia, lúc album mới phát hành. Mới đó mà đã gần 30 năm. Mở booklet ra xem lại nhớ ngay hai câu Ngọc Lan viết về Don Hồ rất dễ thương:

Được làm việc chung với Don Hồ trong cuốn băng thứ nhì của Trung Tâm Ngọc Lan Musique là một niềm vui lớn đối với Ngọc Lan.

Don Hồ – một tiếng hát đam mê, của một danh vọng lừng lẫy, cũng là một Don Hồ rất giản dị dễ thương của tình bạn.

Mời các bạn nghe lại album Những lời mê hoặc.

Comments Off on Đôi lời về Don Hồ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.