I Love Ngoc Lan

Đóa hoa mong manh

| iLoveNgocLan

Các bạn đã xem bộ phim mới Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền chưa? Nghe nói kịch bản do ca sĩ Nhật Hạ biên soạn lấy cảm hứng từ cuộc đời của chị Ngọc Lan. Nếu các bạn có dịp xem, chia sẻ cảm nhận nhé.

Comments Off on Đóa hoa mong manh

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.