I Love Ngoc Lan

Một câu ngắn gọn

| iLoveNgocLan

Anh Kelvin Khoa gửi tôi vào ngày 20, tháng 4, năm 2023: “Cám ơn Donny lúc nào cũng làm cho trang web của Ngọc Lan cũng xinh đẹp.”

Cảm ơn anh đã âm thầm viếng thăm ngôi nhà này.

Comments Off on Một câu ngắn gọn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.