I Love Ngoc Lan

Một câu ngắn gọn

| iLoveNgocLan

Anh Kelvin Khoa gửi tôi vào ngày 20, tháng 4, năm 2023: “Cám ơn Donny lúc nào cũng làm cho trang web của Ngọc Lan cũng xinh đẹp.”

Cảm ơn anh đã âm thầm viếng thăm ngôi nhà này.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment