I Love Ngoc Lan

Tham gia buổi họp mặt

Tôi là thành viên mới, tôi rất muốn tham dự ngày họp mặt mà Hiếu đã thông báo, tôi ghi tên trễ, mong BTC thông cảm