I Love Ngoc Lan

Tha(‘c ma(‘c xin giu’p do*?

| Cam Khue

Không biết internet cóbi làm sao hay không ma tôi loay hoay rất lâu mới vô dược login dang ky trang này. Tôi nghĩ là bi truc trac làm so rồi thì phải, vì hôm qua tôi rất là tình cờ có dứa cháu di thi Dai hoc rồi nó giới thiệu ghé lên trang ca si Ngoc Lan dể xem bài viết nói về tu viện Sao Biển sau lưng trường nó thi và cũng dã học ở dây và cũng hay trốn học ra tu vien này chơi vì có rừng thông rất dẹp. Nghe nói khu này bị san bằng tôi thấy nhớ thời sinh viên quá. Tôi tò mò vô dây thử và rất thích vì dẹp quá. tôi có gửi một cái comment vào bài viết Chân trời tím mà tôi rất ngạc nhiên vì hay rất là hay nhưng không hiểu sao mà sáng nay tôi không tìm ra dược bài viết này nữa vì tôi có ghi lại lời viết của tôi trong bài viết dể giới thiệu bạn bè tìm dọc nữa. Khi sáng tôi dến sở làm kể về trang web này dể giới thiệu cho mấy người làm cùng sở vào xem vì nhiều hình ảnh rất dẹp mà bọn tôi có nhiêu dứa mê Ngọc Lan thì rất hay mở nhạc Ngọc Lan ra nghe lắm. Tôi tìm hoài mà vẫn không ra bài viết của bạn Chi nữa vì tôi cũng muốn hỏi bạn dó cái CD nhạc có bài Chân trời tím dó tìm mua ở dâu. Tôi không biết có cách nào dể khắc phục lại dược bài Chân trời tím dó không vì mấy người bạn nói tôi nói xạo họ là có bài viết về tu viện Sao Biển mà sao không thấy dâu cả. Rất nóng lòng nhận dược hồi âm. Xin cảm ơn trước.