I Love Ngoc Lan

Tuong Nho Ngoc Lan

Bài thơ này được viết khi Ngọc Lan mất… Nay xin gửi lại vô trang của Ngọc Lan để tưởng nhớ người ca sĩ đáng yêu mà tôi đã có dịp phỏng vấn trên chương trình truyền hình Nam Cali…

Vĩnh Biệt Một Loài Hoa

(Cho Ngọc Lan)

Từ lúc chim bay rũ bụi trần
Bên bờ sông vọng tiếng tơ ngân
Người chơi vui chút nơi trần thế
Cánh dỏi xa bay cảnh nhược bần
Có phải tay vươn thầm níu gọi
Hay là khoé lệ ứa trào dâng
Rừng hương hoa thắm xưa ngồi hát
Giờ ngủ thiên thu dưới mộ phần

Cát Biển http:/www.trinhnu.net/?catbien