I Love Ngoc Lan

Irreplaceable Ngoc Lan

Các bạn thân mến, tôi nghe được có website của cô Ngọc Lan thì mừng lắm. Tôi nghĩ NL là ca sĩ xuất sắc của nền ca nhạc VN, trong bất cứ thời buổi nào. Giọng của Ngọc Lan rất dễlàm cho người nghe cảm thấy đam mê. Lý do là vì giọng của NL dặc biệt không giống bất cứ một ai. NL còn có cái gift khác trời cho là sắc đẹp của NL, đẹp đã đành, cái đáng kể là sắc đẹp đó lôi cuốn vô cùng, vì người “thưởng ngoạn” (theo cách dùng của NL) khi nhìn một người con gái như vậy đèu tự nhiên muốn bao bọc NL, che chở NL, dù khi NL còn đầy đủ sức khỏe cũng vậy.
Theo tôi gia đình NL cũng nên hãnh diện vì cô đã dể dời những ca khúc mà bây giờ không có ai có thể trình bày hay bằng. Nếu ông Trịnh Công Sơn mà cùng thời với NL thì Duyên nghĩ ông sẽ viết nhạc cho NL, chứ không phải cho Khánh Ly!

Duyên