I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan ngoai doi

Các bạn có ai đă gặp Ngọc Lan ngoai dời xin chia xẻ vơi cộng đồng Ngoc Lan với. Tôi thì chưa có dịp gặp cô bao giờ và tôi nghi trong chúng ta không ai là không muốn biết thêm vê Ngọc Lan (gì cũng dươc, miễn là mang danh hiêu “Ngọc Lan” là duơc): Ngoc Lan có bao giờ có dư đinh về VN khong, Ngoc Lan thich ăn những món nào, vân vân và vân vân. Cám ơn các bạn trước.