I Love Ngoc Lan

Yêu cầu nho nhỏ.

| keodinhchuot

Gửi Admin yêu cầu nho nhỏ(không biết có nhỏ đối với Admin không nữa),là vì em thấy cái hình phông nền của ILoveNgocLan mình cả năm nay rồi,không biết sinh nhật Ngọc Lan năm nay Admin có chuẩn bị thay thế hình khác không,rất mong là Admin thay thế,chứ em thấy Ngọc Lan ngước cổ cả năm nay rồi,để Ngọc Lan ngước cổ hoài,mỏi cổ Ngọc Lan mà tội nghiệp Admin ơi!
Yêu cầu nhỏ gửi đến Admin, cám ơn Admin!