I Love Ngoc Lan

BÓNG LAN GẦY (2005)

| Mai Dang

Kính mời các bạn nghe:

BÓNG LAN GẦY

với tiếng hát Hương Giang :
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/2598

với tiếng hát Thùy An :
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/3466

Thân mến
M.Đ

SAO EM KHONG …

| Mai Dang

Kinh moi nghe :
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/3865