I Love Ngoc Lan

SLOW DANCE

Hôm nay, M&M nhận được một bài thơ thật cảm động, mến gởi đến tất cả các bạn cùng đọc.

SLOW DANCE

Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly’s erratic flight?
Or gazed at the sun into the fading night?
You better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
Do you run through each day
On the fly?
When you ask How are you?
Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through your head?
You’d better slow down
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
Ever told your child,
We’ll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his
sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say,”Hi”
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift….
Thrown away.
Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.

This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital. This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will.

AngelNgocLan and M&M Day

Qua nhiều lần hội chuyện cùng thật nhiều những câu hỏi tự vấn bâng khuân, hồi hộp, lo lắng, và những tiếng cười thầm lặng nôn nóng, M&M đã gặp được AngelNgocLan, một sư tỷ tinh nghịch vui nhộn của đấu trường “Ca Khúc Kỷ Niệm” và cũng là tác giả của nhiều NgocLan artworks. Tuy đã biết trước, nhưng tiếng chuông “ding dong” vẫn làm M&M một phen giật thót cả người…giờ phút gặp nhau đã đến. Mở của nhà, nhìn Angel với một nụ cười rạng rỡ trên môi và một giọng nói ngọt ngào êm lắng, bao lo âu khắc khoải mấy ngày qua của M&M lập tức bay biến, chỉ còn lại tiếng cười và nỗi niềm Ngọc Lan. Hai tâm hướng Ngọc Lan gặp nhau mà, dĩ nhiên lay láng âm hưởng Ngọc Lan rồi…món ăn Ngọc Lan, nhạc Ngọc Lan, hình ảnh Ngọc Lan, tâm tình Ngọc Lan, website Ngọc Lan, cùng nhau nâng ly Ngọc Lan, và…một ngày hội ngộ vui Ngọc Lan. M&M được biết, ngoài những sở thích AngelNgocLan đóng góp trên trang nhà, M&M hân hạnh được Angel giới thiệu thêm một “Hobby” lý tưởng của riêng mình nửa. Chết rồi Angel ơi, từ nay M&M sẽ phá rối cho xem 🙂
M&M xin cảm ơn Ngọc Lan và admin của iloveNgocLan, qua cô và anh chị, M&M đã làm quen và gặp được một “thiên thần Ngọc Lan” bé nhỏ vui tính dể thương.