I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan – Tuan Ngoc

| ngoclan11

Hello ca’c ba.n,

Mi`nh dda~ va` ddang ti`m kie^’m ca’i Cd co’ tu*.a la` “Tre^n tha’ng nga`y dda~ qua” or “To^i vo*’i ngu*o*`i dda~ que^n” qua 2 tie^’ng ha’t cu?a chi. Ngoc Lan va` anh Tua^’n Ngo.c do Ma^y productions pha’t ha`nh.

Nhu*ng kho^ng bao gio*` ti`m ddu*o*.c

Ca’c ba.n co’ ai giu’p ddu*o*.c where to get that cd?

Ca’m o*n ca’c ba.n nhie^`u