I Love Ngoc Lan

Đến thăm Ngọc Lan

Xin chia sẻ với các bạn đoạn Youtube khi mình đến thăm chị Ngọc Lan hôm 3/6/2017.

Khung cảnh nơi đây thật yên bình.

Cảm nhận được hai chữ … “Yêu thương” …

NL.